Museums for All

The Tech Interactive được hân hạnh tham gia chương trình Museums for All.

Museums for All là một chương trình đặc biệt của Hiệp Hội Viện Bảo Tàng và Dịch Vụ Thư Viện (IMLS), do Hiệp hội Bảo Tàng Dành cho Trẻ Em (ACM) quản lý nhằm mở rộng khả năng viếng thăm các bảo tàng, trung tâm khoa học và các tổ chức văn hóa khác.

Là một thành viên tham gia chương trình, The Tech Interactive cung cấp vé vào cửa chung miễn phí cho các gia đình có thu nhập thấp. (Không bao gồm các phim IMAX Hollywood và các sự kiện đặc biệt.)

Phí vào cửa hỗ trợ nhiệm vụ của The Tech cũng như các chương trình và hoạt động giáo dục nhằm truyền cảm hứng đổi mới cho mọi người. Những khoản phí này không nên cản trở những ai muốn thưởng thức các phòng trưng bày của chúng tôi. Nếu quý vị không đủ khả năng trả phí vào cửa, vui lòng yêu cầu vé miễn phí (tối đa 6 vé) để vào The Tech Interactive.

Để giữ vé cho bạn trước khi đi dự ngày Museums for All (Bảo tàng cho tất cả mọi người), xin điền vào giấy tờ sau đây 24 tiếng trước khi đi. Nếu bạn định đi dự bảo tàng trong ngày hôm nay, xin lấy vé Museums for All (Bảo tàng cho tất cả mọi người) ở quầy bán vé trực tiếp.

 

Yêu Cầu Museums for All 

Nếu quý vị cảm thấy thoải mái, xin chia sẻ làm thế nào quý vị biết về chương trình Museum for All, vui lòng chọn từ các chọn lựa dưới đây. Thông tin này giúp chúng tôi hỗ trợ các chương trình để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng địa phương của chúng ta.